Mezinárodní presstrip

V pátek 13. května se v Multifunkčním centru v Hrádku nad Nisou uskutečnila konference s názvem Mezinárodní presstrip ODRA-NISA a marketingové aktivity, zaměřená na prezentaci cyklistické dopravy a turizmu Trojzemí a napojení české části na páteřní trasu vedoucí až k Baltickému moři.

Dopoledne bylo ve znamení přednášek našich i zahraničních delegátů.

Například projektant Ing. Luboš Vaner představil územně technickou studii ověření páteřní cyklotrasy ODRA-NISA v úseku Nová Ves nad Nisou až Hrádek nad Nisou. Nastínil celou trasu s jejími problematickými úseky i jednotlivá technicko-dopravní řešení a vypíchl nutnost projednávání takovýchto liniových staveb se samosprávami jednotlivých obcí.

Přednášky německých zástupců Wolfganga Michela a Olafa Lanka účastníky zavedly na stezky u našich severních sousedů, kde tyto komunikace již dlouhou dobu fungují. Prezentovány zde byly závěry spojené nejen s udržením dobrého technického stavu stezek, ale zazněl i velmi zajímavý názor týkající se samotné myšlenky cyklotras. A to, že stezky nejsou samoúčelné, ale jde o komunikace, které dokáží přilákat značné množství turistů a tím i kapitálu do jednotlivých destinací.

Odpoledne následovala cyklo-exkurze, která zavedla účastníky po nejbližším okolí Trojzemí.

Napojení Chrastavy na téměř 600 Km. cyklotrasy je veliká příležitost pro všechny živnostníky i další subjekty, které se zabývají cestovním ruchem či aktivitami k tomu přidruženými.

Realizace tohoto projektu je naplánována na konec roku 2018 a měla by být podpořena z finančních zdrojů EU, konkrétně z Evropského fondu pro regionální rozvoj, cíl 3.

Text: Martin Spáčil

Foto: Petr Bezvoda