Pravidla pro příjem příspěvků do Chrastavských listů

1.- Příjem příspěvků: (články,pozvánky,fotodokumenty)

a) v elektronické formě (.doc,.pdf) – na mailovou adresu  mailto:listy@chrastava.cz 
               
       doporučené formáty: .doc,.rtf,.xls,.txt,.jpg,.gif,.tiff,.psd,.pdf
            ( totéž platí pro všechny příspěvky do bulletinu )

b) v papírové formě - výhradně na podatelnu Městského úřadu ,  podatelna předá neprodleně  k převodu do el.formy   ( spol.klub )
        ( dtto pro fotografie, naskenované dokumenty, ručně psané texty )

c) příloha školník - na CD;DVD resp. elektronickou cestou – doručí redakci,
        ta bez úprav a bez kontroly  předá k tisku    ( nesmí obsahovat komerční inzerci )

d) příloha Bulletin -  bezplatná vkládaná příloha listů - předává přímo do tisku SPHMCH 

e) příloha Kraj - v el.formě předává LK přímo do tisku ( dle smlouvy s LK )

f) jiný příjem příspěvků - nebude akceptován


2.- Inzerce: 


a) bezplatná řádková (soukromé inzeráty chrastavských občanů , ne podnikatelské)
                               - předání stejnou formou jako ostatní příspěvky (viz bod 1)
b) placená inzerce (ostatní soukromé osoby,právnické osoby,organizace a spolky)  dle ceníku:  Ceník č. 3/2009
                              - předání pouze elektronickou formou + vyplnění a odeslání závazné objednávky  ...objednávka zde 
                               s úplnými fakturačními údaji  Bez této závazné objednávky nebude inzerát akceptován.


Grafická příprava příspěvků: 
               nabízí fa RECO ( dohodou s p.Vydrou ) , úhrada za grafické zpracování není součástí úhrady za placenou inzerci


termíny:       

        dodání příspěvků  – nejpozději do 22. dne v měsíci včetně
                            
             Příspěvky dodané později budou zahrnuty automaticky do dalšího vydání (následujícího měsíce). V Chrastavě 15.2.2016   Bc. Pavel Urban - SK