MĚSTO CHRASTAVA

náměstí 1. máje 1, 463 31 Chrastava

telefon: (+420) 482 363 811 fax: (+420) 485 143 344

Ceník č. 3/2009

 Chrastavských listů a inzerce

 

Rada města Chrastava schválila dne 1. 6. 2009 usnesením č. 2009/08/XI ceník Chrastavských listů a inzerce.

Chrastavské listy

 

cena 1 výtisku

9,- Kč

(Od 1. 1. 2010 je cena 1 výtisku stanovena na 10,- Kč)

Inzerce

 
   

řádková pro občany

zdarma

plošná pro místní firmy

6,- Kč/cm2

plošná pro ostatní firmy

8,- /cm2

Ceny jsou uvedeny vč. DPH.


Tento ceník nabývá platnosti a účinnosti dnem 1. 6. 2009

V Chrastavě dne: 5. června 2009

Ing. Michael Canov - starosta

Miloslav Pilař - místostarosta