Vítězství u Ústavního soudu

Ministerstvo vnitra žalovalo Město Chrastava ve věci údajné nezákonnosti obecně závazné vyhlášky č. 4/2007 ze dne 18. 6. 2007 o stanovení podmínek spalování suchých rostlinných materiálů v otevřených ohništích, zahradních krbech nebo v otevřených grilovacích zařízeních.

 Dva roky jsme byli ze strany Ministerstva vnitra masírováni tím, že je daná vyhláška nezákonná, dva roky se v Chrastavě střídali pracovníci tohoto ministerstva a vysvětlovali nám, že jsme právní laici, že zákonům nerozumíme. Dokonce jsme byli předvoláni na „kobereček“ přímo na Ministerstvo vnitra do Prahy. Nepomohlo, že jsme se snažili opakovaně vysvětlit logiku vyhlášky a její právní nezávadnost. Ministerstvo vnitra nám nakonec vyhlášku pozastavilo, my jsme podali rozklad (odvolání), kde jsme znova a znova vše vysvětlili. Bohužel ani tehdejší ministr vnitra MUDr. Mgr. Ivan Langer neuznal naše odůvodnění a na návrh příslušné komise náš rozklad zamítnul a podal návrh na zrušení naší vyhlášky k Ústavnímu soudu. Ústavní soud rozhodl v úterý dne 9. 6. 2009 ve prospěch Města Chrastava. Město Chrastava svojí vyhláškou žádný zákon neporušilo a ombudsman Otakar Motejl označil podmínky stanovené vyhláškou za rozumné. Pro úplnost doplňuji, že vyhláška se nijak netýká klasického grilování či rozdělávání táborových ohňů, ale jejím smyslem je zabránit spalování suché trávy apod. ve dnech, kdy to může druhé obtěžovat, osobami, které nemají plnou právní zodpovědnost a mít možnost vždy jasně stanovit odpovědnou osobu.

Odhaduji náklady na celý dvouletý boj o vyhlášku minimálně na statisíce (jen samotné platy všech úředníků Ministerstva vnitra, kteří se námi po dobu dvou let zabývali, musely stát neskutečné peníze). Byl bych velice rád, kdyby promrhané finanční prostředky Ministerstvo vnitra propříště věnovalo na užitečnější věci než na šikanu města Chrastava.

Omlouvám se za možnou nabubřelost, ale jsem skutečně pyšný na to, že za dobu, co pamatuji (od roku 1994) město Chrastava nikdy nejednalo v rozporu se zákonem. A že ty pokusy nám něco takového dokázat již byly (viz. např.: článek Finanční úřad na kolenou aneb Vítězná bitva o 6,4 mil. Kč), nemluvě o velikém množství úspěšně absolvovaných kontrol.

V Chrastavě dne 10. 6. 2009 Ing. Michael Canov, starosta


Dodatek:

Jelikož některá média chybně informovala veřejnost, že se vyhláška týká i klasického grilování a rozdělávání táborových ohňů, opakovaně zdůrazňujeme, že toto není pravda. Zákon o ochraně ovzduší č.86/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů totiž ve svém §3 odst. 5 vyčleňuje dřevo a dřevěné uhlí z pojmu suchý rostlinný materiál. Jinými slovy dřevo a dřevěné uhlí z hlediska zákona (na rozdíl od biologie) nejsou suchým rostlinným materiálem a předmětná vyhláška se jich vůbec netýká. Tzn. že vyhláška se vůbec netýká a tím pádem ani nijak neomezuje ani grilování na dřevěném uhlí ani táborové ohně, kde se pálí dřevem.

Více o problému:

Omyly sdělovacích prostředků - vyjádření tajemníka MěÚ


Žalovaný text vyhlášky (bod č. 2. č. 3):

1. Spalovat suché rostlinné materiály v otevřených ohništích, zahradních krbech nebo v otevřených grilovacích zařízeních je možné pouze ve dnech, ve kterých není bezvětří nebo teplotní inverze a současně tak, aby nebyli ostatní obyvatelé obtěžováni kouřem.

2. Spalování podle odst. 1 musí být prováděno pouze pod dohledem osoby starší 18 let.

3. Za plnění podmínek uvedených v odst.1 a odst. 2 zodpovídá vlastník pozemku, na kterém spalování probíhá, případně nájemce pozemku, je-li pozemek pronajat.

Účinnost článku I odst.2 a článku I odst. 3 vyhlášky pozastavena rozhodnutím MVČR z 2. 4. 2008: Rozhodnutí MVČR (pdf)

Rozklad (odvolání města Chrastava) (pdf)

Stanovisko města Chrastava k Ústavnímu soudu (pdf)

Nález ústavního soudu (pdf)


Média:

Česká televize (12.6.2009): http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/209411000100612-udalosti/obsah/80461-obce-mohou-sami-omezit-rozdelavani-ohnu/

Reportáž R1 Genus (12.6.2009): http://www.r1genus.cz/images/UK-Videos/638-name-File-patek.wmv 

Doplněná reportáž Tv R1 Genus na Tv Prima (hlavní zpravodajství dne 14.6.2009, čas 16:46-18:21): http://www.iprima.cz/index.php/plain_site/content/view/full/96840/(name)/date

Český rozhlas (11.6.2009):  http://www.chrastava.com/video/vyhlaska.mp3

Liberecký deník (13.6.2009): http://liberecky.denik.cz/zpravy_region/chrastava-vyhlasku-rusit-nemusi20090613.html

Česká televize (video): http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/209411000100609-udalosti/obsah/80116-chrastava-na-liberecku-muze-dal-pouzivat-svoji/

Česká televize (text): http://www.ct24.cz/domaci/57481-rozsudek-ustavniho-soudu-obce-mohou-regulovat-rozdelavani-ohnu/

Ihned: http://domaci.ihned.cz/c1-37394210-ustavni-soud-obec-zakazala-neplnoletym-grilovat-na-zahrade-pravem