Krátké květnové zamyšlení…

Mgr. Oldřich Němec

… zastupitele Mgr. Oldřicha Němce

 

Kdo seje vítr, sklízí bouři…

Vzhledem k tomu, že jsem měl tu čest a pan Canov napsal v poslední době v pořadí již třetí článek, které jsou zveřejňovány na webu města i v Chrastavských listech, kde se zmiňuje také o mé osobě, nemohu jinak než krátce zareagovat. Proto (možná) přes nelibost některých zastupitelů a možná i některých členů redakční rady Chrastavských listů jsem se rozhodl, že i přes nedostatek času v poslední době občas zareaguji svým příspěvkem tak jako - po delší pauze - v uplynulém období.

Nebudu zde rozebírat jednotlivé „žvásty“ pana Canova namířené proti mé osobě, to mi skutečně nestojí za to, a nestojí mi za to ani současný vrcholný představitel města. Chci se jen krátce vyjádřit k některým jeho dnes až psychopatickým výlevům. Je více než zřejmé, že pan Canov cítí blížící se komunální volby, kde by pravděpodobně chtěl znovu stanout v čele města. Proto udělá vše, aby své politické protihráče očernil. Nu, dobrá tedy, zřejmě již začala kampaň před chrastavskými komunálními volbami, i když do voleb samotných je ještě zhruba rok a půl. Máme se tedy asi na co těšit…

Rozhodně se však nenechám vyprovokovat k nějakým nepředloženostem, a věřím, že obdobného názoru bude i většina mých kolegů zastupitelů za SNK-Pro změnu v Chrastavě.

***

Článkem „Jsme za poločasem“ jsem po dohodě se svými kolegy shrnul působení zastupitelů v chrastavském zastupitelstvu za více než dva roky po komunálních volbách. Nechť si pan Canov uvědomí, že na takové hodnocení má právo každá volební strana. Věřím, že i chrastavské další volební strany zveřejní svoje hodnocení činnosti v zastupitelstvu před volbami. Skutečnost, že se mu nelíbí naše hodnocení, je vyloženě jeho věc.

Proto by bylo více než čestné, pokud mě nařkl z nepravd a uvádí (včetně různých odkazů), kde jsme hlasovali mimo jeho názor, aby také v dalším článku uvedl, co jsme naopak ve městě podpořili. Věřím, že si s tím dá stejnou práci jako s onou svou „polemikou“. Bylo by to totiž fér…

Chci se však dotknout jedné pro mne důležité věci. Pan Canov se ve své „polemice“ velmi sprostě a nevybíravě otřel o moji rodinu. Chtěl bych mu sdělit touto cestou, že o svoji rodinu se, dle mého názoru, starám dobře, a i kdyby tomu bylo jinak, jemu do toho skutečně nic není. Nechť se stará o svojí rodinu, a moji nechá na pokoji. Je to prostě na pár pořádných facek… (jenže nejsem sprosťák Macek). Věřím však, že onu zmíněnou facku obdrží za rok a půl v komunálních volbách.

***

Druhý článek pana Canova hodnotí hlasování některých zastupitelů za SNK-Pro změnu v Chrastavě týkající se personálního obsazení v orgánech Městského bytového družstva Chrastava. Zde musím říci, že moji kolegové měli zřejmě stejný názor jako já, tzn. že jim pravděpodobně skutečně vadila osoba pana Canova v představenstvu družstva tak jako mně. Skutečnost, že ostatní moji kolegové hlasovali pro něho, svědčí o tom, že každý má svůj rozum a svůj názor a že tedy skutečně nejsou moje „ovce“.

Ne, pane Canove, nejsme ve škole, to jsme ti dali několikrát najevo. A nejsme také jednotní v názoru na tvoji osobu, což potvrzuje ono hlasování.

Podsouvat však čtenářům názor, že jsme hlasovali v přímém rozporu se slibem zvoleného člena zastupitelstva, je pouze tvůj výklad a zhovadilost tvého názoru. Více nemá cenu k tomu uvádět. Ostatně, pokud na svých slovech pan Canov bude trvat, nechť se se svým (naprosto ujetým) názorem obrátí na správní soud.

***

V třetím článku se pan Canov ohání (psychopaticky) krizí ve světě, v ČR a v Chrastavě a dotýká se místního koeficientu daně z nemovitostí. Je mi záhadou, pokud za zvýšení tak bojoval, že nakonec svůj návrh nepředložil, ač v prvotním návrhu programu zasedání zastupitelstva města byl tento bod zařazen.

Skutečnost, že svolal na toto téma dubnový večer se starostou, rozpoutal dopis podepsaný celkem 11 zastupiteli města z celkového počtu 19 (!!!). Dopis byl zjevně k nelibosti pana Canova. Byli jsme však toho názoru, že tak důležitá věc se má s občany prodiskutovat, bez ohledu na výsledek hlasování. Že později na jednání zastupitelstva města, pan Canov tento bod nezařadil, svědčí o jeho strachu z ostudy, pokud by hlasování neproběhlo ve prospěch jeho návrhu.

Vůbec mi nevadí, že jsem byl kdesi označen za „strážce peněženek chrastavských občanů“. Nechť je to tak, ono označení docela sedí. Ano, celosvětová krize skutečně probíhá a v tuto chvíli zvedat občanům daně považuji za nehoráznost.

***

Očekávám, že články na další témata mohou od pana Canova pokračovat i nadále. Jsem na to vnitřně připraven a po všem, co jsem za poslední léta v politice zažil, mě to ani nepřekvapuje a snad mi to již ani nevadí.

Nezbývá mi v tuto chvíli, než jasně předběžně deklarovat, že se znovu v komunálních volbách, pokud o to bude ze strany mých kolegů zájem, postavím do čela nezávislé kandidátky a budu usilovat o to, aby v čele města byli lidé, kteří nebudou dělat městu ostudu. Pouze volič rozhodne o tom, jaká síla v zastupitelstvu města bude určující pro další rozvoj našeho města, nikoliv však pro nesmyslné projekty typu skatepark, ale smysluplné projekty, které budou k užitku většině obyvatel města.

Chci také veřejně deklarovat, že se volební kampaně, která byla panem Canovem vyvolána v tom negativním pojetí, nebojím a jsem na ní připraven. Za SNK-Pro změnu v Chrastavě však zdůrazňuji, že naše volební kampaň bude zcela v jiném duchu. Rozhodně nebude sprostá a nevybíravá. A že změna na radnici je skutečně nutná, je vidět na každém kroku. A nemusím to být nutně já, kdo stane v čele města.

Panu Canovovi mohu závěrem doporučit jediné, a to navštívit nejbližší erudovanou psychiatrickou ordinaci a nechat se důkladně vyšetřit. Za školní katedrou možná ty úchylky nejsou tak vidět jako ve vedení radnice.

 

Přeji všem pěkné květnové dny.

Mgr. Oldřich Němec - zastupitel za SNK-Pro změnu v Chrastavě


 Reakce na článek

 Poznámka od ....... Michaela Canova