Ing. Michael Canov

Poznámka ke květnovému zamyšlení Mgr. Němce

Pan Němec ve svém květnovém zamyšlení mj. uvádí „Pan Canov se ve své „polemice“ velmi sprostě a nevybíravě otřel o moji rodinu.“ Dovolím si k tomuto jen krátké vysvětlení. Pan Němec naráží na prolink v mém článku uvedenému v bodě Vb) pod slovem použil. V článku, na který odkaz vede, je uvedeno, že pan Němec nijak nepřispíval na výživu vychovávaných dětí (včetně vlastní dcery). Tento článek jsem ovšem nepsal já, ale matka oněch dětí paní Jana Němcová. Já si naopak myslím, že se pan Němec o děti – tak jak sám uvádí ve článku, na který reaguji - staral dobře (tzn. přispíval i na jejich výživu). Pokud by však toto byla pravda, znamenalo by to, že příspěvky státní sociální podpory (v době, kdy byl pan Němec vedoucím kanceláře starosty a zpočátku přednostou Okresního úřadu Liberci) byly pobírány paní Janou neoprávněně, podvodem. To by ovšem mělo znamenat doživotní diskvalifikaci pana Němce pro výkon jakékoliv veřejné funkce a vrácení všech takto podvodně získaných prostředků (za poměrně dlouhou dobu) do státního rozpočtu. A žádný křik a vyhrožování fackami to nedokáže zakrýt.

V Chrastavě dne 29. 4. 2009 - Ing. Michael Canov