Rada města
na období 2006-2010

Složení RM Chrastava na období 2006-2010 s účinností od 22.10.2007

Rada města Chrastavy na období 2006-2010
s účinností od 22.10.2007

radní (celkem členů: 5)

poř. příjmení a jméno, titul   volební strana politická příslušnost
1 Canov Michael, Ing. starosta ODS bez politické příslušnosti
2 Pilař Miloslav místostarosta ČSSD ČSSD
3 Pěch Pavel   KSČM bez politické příslušnosti
4 Mlynář Jiří, Ing.   ODS bez politické příslušnosti
5 Ing. Petra Némethová   KDU-ČSL bez politické příslušnosti

Dovolba 5. člena rady (zvolený člen vyznačen modře):

Dovolba 5. radního:
1. kolo:
Ing. Petra Némethová (KDU-ČSL) – Ing. Pavel Štekl (ODS) 12:6

Pozn.: volba byla konána tajnou volbou


Odstoupení člena RM

Dne 3.10.2007 odstoupil z Rady města Chrastavy pan Michal Košina.


Složení RM Chrastava na období 2006-2010, složení RM platné do 3.10.2007
Rada města zvolená na ustavující schůzi zastupitelstva 1.11.2006

Rada města Chrastavy na období 2006-2010,
složení RM platné do 3.10.2007
(od 3.10. do 22.10.2007 byla RM čtyřčlenná bez M. Košiny)

radní (celkem členů: 5)

poř. příjmení a jméno, titul   volební strana politická příslušnost
1 Canov Michael, Ing. starosta ODS bez politické příslušnosti
2 Pilař Miloslav místostarosta ČSSD ČSSD
3 Pěch Pavel   KSČM bez politické příslušnosti
4 Mlynář Jiří, Ing.   ODS bez politické příslušnosti
5 Košina Michal   SNK Pro změnu v Chrastavě bez politické příslušnosti

Přehled hlasování zastupitelstva
při volbě členů rady (zvolení členové vyznačeni modře):

Volba starosty:
1. kolo:
Canov (ODS) – Němec (Pro změnu v Chrastavě) 11:7

Volba místostarosty:
1. kolo:
Pilař (ČSSD) – Němec (Pro změnu v Chrastavě) 10:8

Volba 3. radního:
1. kolo:
Košina (Pro změnu v Chrastavě) – Pěch (KSČM) – Rachlický (ČSSD) 8:7:3
2. kolo:
Pěch (KSČM) – Košina (Pro změnu v Chrastavě) 11:7

Volba 4. radního:
1. kolo:
Mlynář (ODS) – Bouda (Pro změnu v Chrastavě) 11:5 (2 neplatné)

Volba 5. radního:
1. kolo:
Košina (Pro změnu v Chrastavě) – Rachlický (ČSSD) 11:7

Pozn.: všechny volby byly konány tajnou volbou