Oznámení

o době a místu konání voleb do zastupitelstva obce

Volby 2006

Starosta města Chrastava dle § 15 písm g) zák. č. 491/2001 Sb, o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů oznamuje: 

1. Volby zastupitelstev obcí se uskuteční:

20. 10. 2006 - 14.00 - 22.00 hod.
21. 10. 2006 - 8.00 - 14.00 hod.

2. Místem konání voleb

v okrsku č. 1

je Společenský klub (bývalá školní jídelna), Turpišova ul. 407, Chrastava,

pro voliče bydlící v ulicích: Bílokostelecká, Cihlářská, Liberecká, Luční, Malá Kostelní,

Muzejní, Nádražní, Pobřežní, Polní, Revoluční,

Sedmidomská, Soudní, Turpišova, Větrná, Žitavská

v okrsku č. 2

je malý sál školní jídelny, Turpišova 343, Chrastava,

pro voliče bydlící v ulicích: Alšova, Bezručova, Družstevní, Frýdlantská, Hřbitovní,

Kostelní, Loudátova, Mlýnská, Mostní, nám. 1. Máje,

Richtrův vrch, Spojovací, Sportovní, Školní, Vysoká, Víska,

Vítkovská, Víta Nejedlého

v okrsku č. 3

je budova Mateřské školy, Nádražní 370, Chrastava,

pro voliče bydlící v ulicích (v k. ú.): Andělohorská, Barandov, Andělská Hora, Lipová, Ještědská, Na Hůrce, Nový Domov, Tovární

v okrsku č. 4

je budova bývalého "S-klubu", nyní restaurace, Střelecký vrch 709, Chrastava,

pro voliče bydlící v ulicích: Střelecký vrch, Textilanská

v okrsku č. 5

je budova knihovny Vítkov 33, Chrastava,

pro voliče bydlící v k. ú.: Dolní Vítkov, Horní Vítkov

 

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost, státní občanství České republiky a údaje o oprávněnosti hlasovat v uvedeném okrsku.

4. Každý volič obdrží hlasovací lístky nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb.

V Chrastavě dne 4. 9. 2006

Ing. Michael C a n o v

starosta

 

Aktuální informace o volbách najdete na volebním serveru ČSÚ
www.volby.cz