Volby do zastupitelstev v obcích 20.10. - 21.10.2006
Chrastava

Výsledky převzaty z volebního serveru ČSÚ www.volby.cz

 
Počet
volených
členů
zastupi-
telstva
Počet
voleb-
ních
obvodů
Okrsky Zapsaní
voliči
Vydané
obálky
Vol.
účast
v %
Odevzd.
obálky
Platné
hlasy
Počet Zpr. v %
19 1 5 5 100.00 4 841
2 037 42.08 2 034 34 591

 

Výsledky dle volebních stran:


Kandidátní listina Hlasy Počet
mandátů
abs. v %
1 Občanská demokratická strana 10 899 31.51 6
2 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 2 096 6.06 1
3 Česká str.sociálně demokrat. 4 522 13.07 2
4 Komunistická str.Čech a Moravy 3 516 10.16 2
5 SNK Pro změnu v Chrastavě 13 558 39.20 8

Další informace na www.volby.cz