SUN TRAIL v Chrastavě  
O SUN TRAIL podrobněji

SUN TRAIL V CHRASTAVĚ

Chrastava se od června zařadila mezi města, která se mohou pochlubit vyhlídkovým okruhem pro pěší a zároveň se zapojí do mezinárodního systému Interkontinentální sluneční cesty - Sun Trail Intercontinental.
Možná jste si všimli samolepkových značek na sloupech či okapech domů. Modrá zeměkoule v červeném kruhu s nápisem Sun Trail. Toto logo můžete najít v Liberci, Jablonném v Podještědí, Libverdě, německém Waltersdorfu či Oybinu.
Hlavním motivem pro zřízení vyhlídkových okruhů - máme v Chrastavě celkem dva, bylo zdokonalení služeb cestovního ruchu pro návštěvníky našeho města a zvýšení návštěvnosti zajímavých lokalit a míst.
Navigační systém je velmi jednoduchý, značky spolu se směrovými šipkami, "vezmou návštěvníka za ruku" a ukáží mu cestu k zajímavému místu, bez jeho vlastního tápání. V infocentru nebo kanceláři Společenského klubu, kde je umístěno informační logo, si může návštěvník zakoupit za 5 Kč malého průvodce. Jsou to stručné texty míst, historických památek a dalších zajímavostí, které jsou číselně seřazeny, tak, jak bude návštěvník procházet městem. Městský okruh čítá 12 zajímavostí, velký okruh ještě o pět míst více. Materiál, který mapuje atraktivity našeho města, může být využíván i základní školou pro vědomostní soutěže, jako zpestření výuky vycházkou, doplněnou o zajímavý výklad. Věřím, že některé části okruhů si s upraveným vyprávěním projdou i předškoláci, kteří budou ochotně hledat směrové značky.
Pozvání na vyhlídkový okruh platí i pro vás milí chrastavští. Po nedělním obědě začněte u mariánského sousoší - morového sloupu na náměstí a možná budete překvapeni co tu máme zajímavých objektů a míst.

ZuŠ

O SUN TRAIL podrobněji

Oba okruhy podobně jako v jiných městech ( Liberec, Jablonné v Podještědí, Libverda...), realizovalo na základě smlouvy Sdružení Sluneční cesta České republiky, v čele s Ing. Tauchmannem. Něco o Sun Trail - návštěvnickém vyhlídkovém okruhu:
- není konkurencí dosud vytvořeným nástrojům města pro návštěvníky - mapy, videa ap., ale doplňuje je do dokonalejšího systému služeb
- turistům, kteří přijíždějí za účelem krátkodobé návštěvy, dává kompaktní nástroj k poznání města a okolí
-je to průvodce, který slouží v terénu bez časového omezení a je vždy k dispozici, poskytuje pocit bezpečí v novém prostředí a návštěva probíhá bez bloudění
- ukáže turistům místa a objekty, které jsou návštěvyhodné, " vezme jej za ruku"a poskytne mu možnost k příjemnému prožití návštěvy
- jeho prostřednictvím můžeme návštěvníka ve městě zdržet a tím zvýšit pravděpodobnost, že si zakoupí občerstvení, suvenýry či jiné pro něj zajímavé zboží, což se projeví jako přínos městu
- návštěvnické vyhlídkové okruhy jsou součástí mezinárodního projektu Sun Trail Intercontinental - Interkontinentální Sluneční Cesta., což je originální, atraktivní a mnohostranné médium pro podporu cestovního ruchu a zvyšování návštěvnosti měst a regionů

V tomto duchu vznikly v Chrastavě městský a velký návštěvnický okruh. Značení a číslování začíná na náměstí 1.máje, kde si v kanceláři Společenského klubu lze za 5 Kč zakoupit průvodce. Typické značky Sun Trail - modrá zeměkoule v červeném kruhu + šipky, vedou návštěvníka od mariánského sousoší, kolem kašny a secesního mostu přes Jeřici, až k rodnému domu J. Führicha. Další zastávku může být pseudogotický kostel sv. Vavřince a v parku za ním umístěná busta J. Führicha. V Pobřežní ulici, stojí za vidění několik původních hrázděných staveb a dojdeme tudy až k Muzeu hasičské techniky. Za autobusovým nádražím je několik původních hrázděných domů a zajímavá je též secesní budova České spořitelny v Turpišově ulici. Po schodišti vystoupáme na sídliště Střelecký Vrch, kde se nám otevře hezký pohled na Chrastavu. Městský okruh zakončíme v Městském muzeu, kde je stálá expozice "Tisíciletá historie Chrastavy".
Velký okruh pokračuje od Hasičského muzea Pobřežní ulicí, kde je jeden z nejstarších a nejvyšších továrních komínů. Přes část Nádraží ulice se dostaneme do Anděhorské, kde se nachází secesní objekt bývalé Textilany, vzácný případ průmyslové stavby v tomto slohu, bohužel nyní spíše chátrající. Vystoupáním Staré Ještědské ulice k barokní soše sv. Jana Nepomuckého, můžeme pokračovat dál na Ovčí horu. Otevírá se nám jeden z nejhezčích pohledů na Chrastavu a okolí, ale i část Jizerských hor, Ještědský hřeben a Lužické hory. Tady můžeme navázat na žlutou turistickou značku a dojít do Machnína na zříceninu hradu Hamrštejn nebo až do Kryštofova Údolí, které je známé svou výstavou betlémů. Průvodce, který obsahuje mapku města s vyznačenými okruhy a očíslovanými zajímavostmi, se o každé "zastávce" zmiňuje podrobněji, nechybí data a další údaje, které se k objektům či místům váží.