Paní Jitka Ramírezová je novou zastupitelkou města

Paní Jitka Ramírezová je novou zastupitelkou města

Po rezignaci pana Michala Košiny – kterému též takto děkuji za odvedenou práci – se novou členkou zastupitelstva za SNK - Pro změnu v Chrastavě stala paní Jitka Ramírezová. Paní učitelce přeji do zodpovědné práce členky zastupitelstva mnoho sil.

Zastupitelé města Chrastavy za období 1990 až 2008

Paní Jitka Ramírezová se stala již 71. členem Zastupitelstva města Chrastavy od doby prvních porevolučních voleb na podzim roku 1990. Snad Vás v této souvislosti zaujme přehled všech zastupitelů, kteří se podíleli na práci a na rozvoji města v posledních 18 letech. Z tabulky lze vyčíst mnohé, např. to, že dnes již jediným zastupitelem, který v něm pracuje po celou dobu od roku 1990 je pan Miloslav Pilař. Když nepočítáme ty, kteří odmítli mandáty, je rekordmanem na opačné straně (a to již se přímo z tabulky vyčíst nedá) republikán pan Miloš Matějka. Ten po svém kolegovi panu Škarýdovi v roce 1995 převzal mandát, na zastupitelstvu složil slib, ihned po jeho složení odešel a po zbývající tři léta do konce volebního období ho již na zastupitelstvu (a bylo jich ještě 25) nikdo nikdy neviděl.

V Chrastavě dne 14. 3. 2008 Michael Canov - starosta

Zastupitelé města Chrastavy za období 1990 až 2008

   

1990-1994

1994-1998

1998-2002

2002-2006

2006-dosud

01.

Balcar Miroslav Ing.    

1998-2002

   

02.

Bárta Stanislav  

1994-1998

1998-2002

   

03.

Bečvář Miloš Ing.

1990-1994

       

04.

Bém Ludvík Ing.  

1994-1998

 

odmítl v 02

 

05.

Bouda Joachim

1990-1994

       

06.

Bouda František    

1998-2002

2002-2006

2006-dosud

07.

Canov Michael Ing.  

1994-1998

1998-2002

2002-2006

2006-dosud

08.

Čálek Zdeněk

1992-1994

       

09.

Děkan Petr    

1998-2000

   

10.

Dubnová Dagmar    

1998-2001

   

11.

Dvořáková Eva      

odmítla v 02

 

12.

Erbert Václav    

1998-2002

   

13.

Furyk Miloslav

1990-1994

1994-1998

     

14.

Háp Zdeněk Ing., Csc.

1990-1994

       

15.

Henzlová Ingeborg Mgr.      

2002-2006

2006-dosud

16.

Hodaň Dalibor

1991-1994

1994-1998

1998-2002

   

17.

Horáček Ivan

1990-1992

       

18.

Hudec Pavel    

2001-2002

   

19.

Jindrák Miroslav      

2002-2006

 

20.

Kollmannová Vladislava Mgr.  

1994-1998

1998-2002

   

21.

Kos Václav

1990-1994

1994-1998

     

22.

Košina Michal    

2000-2002

2002-2006

2006-2008

23.

Kredbová Helena

1990-1991

       

24.

Krčková Romana        

2006-dosud

25.

Křapka Miloslav JUDr.

1990-1994

1994-1998

     

26.

Kubrová Jiřina Ing.  

1994-1998

     

27.

Kučera Ludvík

1990-1994

       

28.

Kurz Karel Ing.

1990-1993

 

odmítl v 00

   

29.

Malík Josef  

1994-1998

     

30.

Matějka Miloš  

1995-1998

     

31.

Medřický Petr Mgr.

1990-1994

1994-1998

1998-2002

   

32.

Menšíková Miluše Mgr.      

2002-2006

 

33.

Mlynář Jiří Ing.  

1994-1998

1998-2002

 

2006-dosud

34.

Němec Oldřich Mgr.  

odmítl v 94

odmítl v 98

2002-2006

2006-dosud

35.

Némethová Petra Ing.      

2002-2006

2006-dosud

36.

Novotná Zdeňka  

1994-1998

1998-2002

   

37.

Pecina Josef

1990-1994

       

38.

Pelc Bohuslav

1990-1994

       

39.

Pěch Pavel    

1999-2002

2002-2006

2006-dosud

40.

Peřinová Martina      

2002-2006

 

41.

Pilař Miloslav

1990-1994

1994-1998

1998-2002

2002-2006

2006-dosud

42.

Pillman Lubomír

1990-1994

       

43.

Pivoňka Miroslav

1990-1994

       

44.

Polák Jaroslav

1990-1994

       

45.

Průša Josef

1990-1994

       

46.

Rachlický Petr Ing.        

2006-dosud

47.

Ramírezová Jitka        

2008-dosud

48.

Rozmajzl Petr        

2006-dosud

49.

Severa Václav Mgr.        

2006-dosud

50.

Suchomel Martin        

2006-dosud

51.

Svobodová Radmila Ing.      

2002-2006

 

52.

Šafaříková Zuzana    

1998-2000

   

53.

Šimková Marie

1990-1993

       

54.

Šírová Miloslava    

1998-2002

2002-2006

2006-dosud

55.

Škarýd Oldřich  

1994-1995

     

56.

Šorm Arnošt

1993-1994

       

57.

Šormová Hana    

2000-2002

2002-2006

 

58.

Štekl Pavel Ing.    

1998-2002

2002-2006

2006-dosud

59.

Štěchová Alena

1990-1994

       

60.

Trefáš Petr  

1994-1998

1998-2002

   

61.

Trpišovský Aleš Bc. Mgr.      

2002-2006

2006-dosud

62.

Václavíková Zita

1990-1994

1994-1998

1998-2000

   

63.

Valdman Václav Ing.

odmítl v 92

       

64.

Vavera Petr    

1998-1999

   

65.

Vegner Miloš      

2002-2006

 

66.

Vyhnánek Josef Ing.

1990-1994

       

67.

Wolf Stanislav

odmítl v 92

   

2002-2006

2006-dosud

68.

Zíková Lenka  

1994-1998

2001-2002

   

69.

Zitko Josef

1990-1994

1994-1998

 

2002-2006

 

70.

Zoul Josef        

2006-dosud

71.

Žižka Antonín Ing.

1990-1994

 

2000-2001

   


Legenda k tabulce:

Černé pole – mandát byl po celé volební období.
Údaje na šedém poli udávají počátek a zánik mandátu (pozn. počátek mandátu nemusí být totožný se s datem složení slibu).
V případě, že zastupitel na mandát (ať již vzniklý ze zákona volbami či ze zákona odstoupením jiného člena zastupitelstva) vzápětí rezignoval, je uvedeno slůvko odmítl.