Město Chrastava

Oficiální název:
Město Chrastava

Důvod a způsob založení

Město existuje podle zákona 367/1990 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů.

Město je právnickou osobou, která v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající

Město má vlastní majetek a finanční zdroje, se kterými samostatně hospodaří a to za podmínek stanovených zákonem