Město CHRASTAVA

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k
 informacím

Výroční zpráva za rok 2002
(dle §18 zák. č. 106/1999 Sb.)

V roce 2002 byly podány Městskému úřadu v Chrastavě celkem 3 žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Počet podaných žádostí 3
Počet vyřízených žádostí 3
Počet podaných odvolání 0
Počet odmítnutých žádostí 0
Sankce za nedodržování zákona 0

Žádosti byly vyřizovány takto:

  1. Žádost přijata dne 6. 3. 2002, postoupena k vyřízení živnostenskému odd. (informace o živnostenském oprávnění)
  2. Žádost přijata dne 14. 3. 2002, postoupena tajemníkovi MěÚ Chrastava (informace o mimořádných odměnách zaměstnanců MěÚ)
  3. Žádost přijata dne 18. 11. 2002, postoupena tajemníkovi MěÚ (informace o mimořádných odměnách zaměstnanců MěÚ).

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, se na Městském úřaduChrastavě provádí na základě Pravidel pro zajištění přístupu k informacím.

Schváleno Radou města Chrastava dne 27. 1. 2003

Vypracovala: Ivana Loučková, vedoucí odboru Kancelář starosty