Město C H R A S T A V A
Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím

Výroční zpráva za rok 2005
(dle §18 zák. č. 106/1999 Sb.)

V roce 2005 byly podány u Městského úřadu v Chrastavě celkem 3 žádosti o poskytnutí informací dle zák. č. 106/1999 Sb.
Počet podaných žádostí - 3
Počet vyřízených žádostí - 3
Počet podaných odvolání - 0
Počet odmítnutých žádostí - 0
Sankce za nedodržení zákona - 0
Žádosti byly vyřizovány takto:

  1. Žádost přijata dne 25. 1. 2005, postoupena k vyřízení na Odbor pro záležitosti občanů (informace o přestupcích)
  2. Žádost přijata dne 14. 6. 2005, vyřizoval odbor Kanceláře starosty ve spolupráci s Odborem rozvoje, dotací a správy majetku (informace o komunálních službách)
  3. Žádost přijata dne 1. 8. 2005, postoupena na Odbor výstavby a územní správy (informace o postupu posuzování podaných stížností, oznámení, ohlášení či povolení OVÚS)

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, se na Městském úřadě v Chrastavě provádí na základě Pravidel pro zajištění přístupu k informacím.

Schváleno Radou města Chrastava dne 6. 2. 2006
Vypracovala: Ivana Loučková - vedoucí Kanceláře starosty