Dodatek č. 1

k ceníku nájemného z hrobového místa a služeb spojených s užíváním hřbitova č. 2/2006 platnému od 1. července 2006

Tento dodatek stanoví poplatek za zrušení hrobového místa na městském hřbitově včetně likvidace hrobového zařízení a změnu ceny za vykopání hrobu.

Cena za zrušení klasického hrobového místa 600,- Kč

Cena za zrušení hrobového místa v urnovém háji 400,- Kč

Cena za vykopání hrobu 2 500,- Kč

Tento dodatek nabývá platnost 1. června 2008.

V Chrastavě dne 21. dubna 2008

Ing. Michael Canov - starosta