JIŽ   UKONČENO   !!!

MĚSTO CHRASTAVA, nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Tajemník Městského úřadu Chrastava vyhlašuje dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů (dále jen zákon), výběrové řízení na obsazení pracovního místa:

VEDOUCÍ ODBORU ROZVOJE, DOTACÍ A SPRÁVY MAJETKU
Městského úřadu Chrastava

Místo výkonu práce: Město Chrastava – Městský úřad Chrastava

Platové zařazení: 10.-11. platová třída (odměň. dle zák. č. 262/2006 Sb. a nař. vl. č. 564/2006 Sb.)

Charakteristika vykonávané činnosti:

Požadavky:

Zákonné předpoklady:

Uchazeči předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:

Výčet dokladů, které zájemce připojí k přihlášce:

Pracovní poměr: na dobu neurčitou

Předpokládaný termín nástupu: únor 2008

Lhůta pro podání přihlášky: do 10. prosince 2007

Způsob podání přihlášky: písemně nebo osobně na adresu: Ing. Miroslav Chvála, tajemník MěÚ, Město Chrastava, nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava

telefon: 485 143 085, 482 363 811

e-mail: chvala@chrastava.cz; cellerova@chrastava.cz

Obálku označte textem: Výběrové řízení na místo vedoucí odboru rozvoje, dotací a správy majetku

V Chrastavě dne 31. října 2007

Ing. Miroslav Chvála

tajemník MěÚ Chrastava