JIŽ   UKONČENO !!!!

MĚSTO CHRASTAVA, nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava
OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VEŘEJNÉ VÝZVY

Tajemník Městského úřadu Chrastava vyhlašuje dle § 7 odst.2 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, veřejnou výzvu na obsazení pracovního místa:

Druh práce: REFERENT STAVEBNÍHO ÚŘADU

odboru výstavby a územní správy
Městského úřadu Chrastava

Místo výkonu práce: Město Chrastava – Městský úřad Chrastava
Platové zařazení:
9. platová třída (odměňování podle zák. č. 262/2006 Sb. a nař. vl. č. 564/2006 Sb.)

Charakteristika vykonávané činnosti:

Požadavky:

Zákonné předpoklady:

Uchazeči předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:

Výčet dokladů, které zájemce připojí k přihlášce:

Pracovní poměr: na dobu neurčitou
Předpokládaný termín nástupu:
leden 2008
Lhůta pro podání přihlášky:
15. listopadu 2007
Způsob podání přihlášky:
písemně nebo osobně na adresu: Ing. Miroslav Chvála, tajemník MěÚ,
Město Chrastava, nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava
telefon: 482 363 819, 482 363 811
e-mail:
chvala@chrastava.cz; cellerova@chrastava.cz
Obálku označte textem: Veřejná výzva na místo referent stavebního úřadu
V Chrastavě dne 1. října 2007
Ing. Miroslav Chvála - tajemník MěÚ Chrastava