JIŽ   UKONČENO   !!!

MĚSTO CHRASTAVA, nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava
OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VEŘEJNÉ VÝZVY

Tajemník Městského úřadu Chrastava vyhlašuje dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, veřejnou výzvu na obsazení pracovního místa:

REFERENT ÚZEMNÍ SPRÁVY
odboru výstavby a územní správy
Městského úřadu Chrastava

Místo výkonu práce: Město Chrastava – správní území Městského úřadu Chrastava
Platové zařazení:
9. platová třída (odměňování podle zák. č. 143/1992 Sb. a nař. vl. č. 330/2003 Sb.)

Charakteristika vykonávané činnosti:

Požadavky:

Zákonné předpoklady:

Uchazeči předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:

Výčet dokladů, které zájemce připojí k přihlášce:

Pracovní poměr: na dobu neurčitou
Předpokládaný termín nástupu:
srpen/září 2006
Lhůta pro podání přihlášky:
12. 7. 2006
Způsob podání přihlášky:
písemně nebo osobně na adresu: Ing. Jindřich Fadrhonc, tajemník MěÚ, Město Chrastava, nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava, telefon: 482 363 819, 482 363 811, e-mail:
fadrhonc@chrastava.cz; cellerova@chrastava.cz
Obálku označte textem: Veřejná výzva na místo referent územní správy
V Chrastavě dne 30. května 2006
Ing. Jindřich F a d r h o n c
tajemník MěÚ Chrastava