MĚSTO CHRASTAVA, nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Tajemník Městského úřadu Chrastava vyhlašuje dle § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,
výběrové řízení na obsazení pracovního místa:
 

INVESTIČNÍ REFERENT
odboru rozvoje, dotací a správy majetku
Městského úřadu Chrastava

 JIŽ UKONČENO!!!

 

Místo výkonu práce: Město Chrastava – Městský úřad Chrastava

Platové zařazení: 9.-10. platová třída (odměňování dle zák.č.262/2006 Sb., a nař. vl. č. 564/2006 Sb.)

Charakteristika vykonávané činnosti - komplexní investiční činnost, zahrnující zejména:

Požadavky:

Zákonné předpoklady:

Uchazeči předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:

Výčet dokladů, které zájemce připojí k přihlášce:

Pracovní poměr: na dobu neurčitou

Předpokládaný termín nástupu: ÚNOR 2014

Lhůta pro podání přihlášky: do 31. ledna 2014

Způsob podání přihlášky: písemně nebo osobně na adresu: Město Chrastava, tajemník MěÚ, nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava telefon: 482 363 811

e-mail: podatelna@chrastava.cz

Obálku označte textem: Výběrové řízení- investiční referent ORM

 

V Chrastavě dne 19. prosince 2013 Ing. Miroslav Chvála, tajemník MěÚ Chrastava