MĚSTO CHRASTAVA, nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Tajemník Městského úřadu Chrastava vyhlašuje dle § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,
výběrové řízení na obsazení pracovního místa:

MZDOVÁ ÚČETNÍ
hospodářsko-finančního odboru
Městského úřadu Chrastava

JIŽ UKONČENO

 

Místo výkonu práce: Město Chrastava – Městský úřad Chrastava

Platové zařazení: 8. platová třída (odměňování podle zák. č. 262/2006 Sb. a nař. vl. č. 564/2006 Sb.)

Charakteristika vykonávané činnosti

Požadavky:

Zákonné předpoklady:

Zájemci předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:

Výčet dokladů, které zájemce připojí k přihlášce:

Pracovní poměr: na dobu neurčitou

Předpokládaný termín nástupu: březen 2014

Lhůta pro podání přihlášky: 31. října 2013

Způsob podání přihlášky: písemně na adresu: Město Chrastava, Ing. Miroslav Chvála, tajemník, nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava

telefon: 485 143 085, 482 363 811

e-mail: chvala@chrastava.cz; cellerova@chrastava.cz

Obálku označte textem: Výběrové řízení na místo mzdová účetní HFO