MĚSTO CHRASTAVA

p ř i j m e

STRÁŽNÍKA MĚSTSKÉ POLICIE

Základní požadavky – zákonné předpoklady:

Další požadavky:

Pracovní poměr: na dobu neurčitou
Předpokládaný termín nástupu: dle možností uchazeče, nejdéle 1.9.2013

Platové podmínky:

Náležitosti přihlášky:

Další informace podá Alan Grebson, velitel Městské policie Chrastava, tel. 482 363 824, 603 347 676, e- mail: a.grebson@chrastava.cz nebo na internetové adrese: www.chrastava.cz.

Písemné přihlášky s požadovanými doklady zašlete do 31.7.2013 na adresu: Město Chrastava, nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava, nebo e-mail: podatelna@chrastava.cz.

V Chrastavě dne 24. 6. 2013   Ing. Michael Canov, starosta