MĚSTO CHRASTAVA, nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Tajemník Městského úřadu Chrastava vyhlašuje dle § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,
výběrové řízení na obsazení pracovního místa:
 

MATRIKA, EVIDENCE OBYVATEL
odboru kanceláře starosty
Městského úřadu Chrastava

Místo výkonu práce: Město Chrastava – Městský úřad Chrastava

Platové zařazení: 9. platová třída (odměňování podle zák. č. 262/2006 Sb. a nař. vl. č. 564/2006 Sb.)

Charakteristika vykonávané činnosti

Požadavky:

Zákonné předpoklady:

Uchazeči předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:

Výčet dokladů, které zájemce připojí k přihlášce:

Pracovní poměr: na dobu neurčitou

Předpokládaný termín nástupu: 1. října 2014

Lhůta pro podání přihlášky:15. května 2014

Způsob podání přihlášky: doručit na adresu Město Chrastava, nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava, tajemník MěÚ

telefon: 482 363 811 http://www.chrastava.cz/muinfo/volmista/index.htm

e-mail: tajemnik@chrastava.cz; podatelna@chrastava.cz

Obálku označte textem: Výběrové řízení – Matrika, evidence obyvatel odboru KS

V Chrastavě dne 31. března 2014 Ing. Miroslav Chvála, tajemník