Rozpis plánovaných zasedání
Zastupitelstva města Chrastava na volební období 2018 - 2022

 

Pokud není uvedeno jinak, vždy v pondělí od 17:00 hodin ve velké zasedací místnosti na radnici.

31.10.2018 – ustavující zastupitelstvo (středa)
10.12.2018 - rozpočtové provizorium 2019
04.02.2019 - rozpočet 2019
15.04.2019
24.06.2019
02.09.2019
21.10.2019 - územní plán
09.12.2019 - rozpočtové provizorium 2020
10.02.2020 - rozpočet 2020

20.04.2020

22.06.2020
31.08.2020
19.10.2020 - územní plán
14.12.2020 - rozpočtové provizorium 2021
08.02. 2021 - rozpočet 2021

12.04.2021
28.06.2021
06.09.2021
18.10.2021 - územní plán
13.12.2021 - rozpočtové provizorium 2022
07.02.2022 - rozpočet 2022
11.04.2022
27.06.2022

05.09.2022 
26.09.2022 (od 15:00 hodin) – územní plán (po skončení oficiálního zasedání následuje slavnostní část ve školní jídelně)

Pozn.:
Výše uvedený rozpis je orientační, nenahrazuje svolání zasedání zastupitelstva dle § 92 zákona o obcích.

 

V Chrastavě dne 09.10.2018
Ing. Michael C a n o v - starosta