Rozpis plánovaných zasedání
Zastupitelstva města Chrastava na volební období 2010 - 2014

Pokud není uvedeno jinak, vždy v pondělí od 17:00 hodin ve velké zasedací místnosti na radnici.

 

8. 11. 2010 – ustavující zastupitelstvo

13. 12. 2010 - rozpočtové provizorium 2011

7. 2. 2011 - rozpočet 2011

11. 4. 2011

27. 6. 2011

5. 9. 2011

24. 10. 2011 - územní plán

12. 12. 2011 - rozpočtové provizorium 2012

6. 2. 2012 - rozpočet 2012

16. 4. 2012

25. 6. 2012

3. 9. 2012

22. 10. 2012 - územní plán

17. 12. 2012 - rozpočtové provizorium 2013

4. 2. 2013 - rozpočet 2013

13. 3. 2013 (středa) - mimořádné zasedání ZM od 16,00 v kině

15. 4. 2013 

24. 6. 2013

2. 9. 2013

21. 10. 2013 - územní plán

16. 12. 2013 - rozpočtové provizorium 2014

3. 2. 2014 - rozpočet 2014

14. 4. 2014

23. 6. 2014

1. 9. 2014 

6. 10. 2014 (od 15:00 hodin) – územní plán (po skončení oficiálního zasedání následuje slavnostní část ve školní jídelně)

Pozn.:
Výše uvedený rozpis je orientační, nenahrazuje svolání zasedání zastupitelstva dle § 92 zákona o obcích.

V Chrastavě dne 27. 10. 2010
Ing. Michael C a n o v - starosta