Investiční plán 5. změny rozpočtu 2005

2005 Název investice návrh provizorium schválený rozpočet 1. změna rozpočtu 2. změna rozpočtu 3. změna rozpočtu 4. změna rozpočtu 5. změna rozpočtu kapitola správce rozpočtu
financování splátky půjčky SFŹP - kanalizace 552 552 552 552 552 552 552 552 financování HFO
splátky půjčky OSBD - kotelna 83 83 83 83 83 83 83 83 financování HFO
splátky půjčky 22 b.j. - občané 339 339 339 339 339 339 339 339 financování HFO
splátky úvěru ČMHB a.s. - DPS 520 520 520 520 520 520 520 520 financování HFO
splátky úvěru VB a.s. - radnice 1 622 1 622 1 622 1 622 1 622 1 622 1 622 1 622 financování HFO
CELKEM 3 116 3 116 3 116 3 116 3 116 3 116 3 116 3 116    
dokončení zahájených akcí rekonstrukce radnice 14 061 14 061 14 061 14 061 14 061 14 061 14 061 14 061 správa ORM
interiér radnice, vybavení kanceláří 2 000 2 750 2 750 3 550 3 550 3 550 3 550 2 300 správa ORM
úroky z úvěru - radnice 913 913 913 913 913 913 913 680 správa HFO
                     
CELKEM A 16 974 17 724 17 724 18 524 18 524 18 524 18 524 17 041    
  hardware, software - radnice 150 150 150 150 150 150 150 150 správa KS
půjčky obyvatelstvu z FRB 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 220 FRB HFO
rekonstrukce MK - Na Hůrce, Nový Domov, Andělská Hora k č.p. 62, Nádražní ul. - odbočka u Sběrných surovin, Hřbitovní 1 150 1 150 1 625 1 625 1 625 1 625 1 995 1 995 MH - technická správa ORM
realizace - energetické audity 250 250 250 250 250 250 250 250 MH - ostatní ORM
fasáda č.p. 2 Liberecká ul. 330 330 330 330 370 370 370 370 MH - domovní správa MBD
rekonstrukce autobusového nadraží Chrastava 5 150 250 250 250 250 250 250 250 MH - ostatní ORM
sociálky, příčky - ZŠ nám. 1. máje 500 500 500 500 500 500 - - školství ORM
rekonstrukce objektu č.p. 407 - Turpišova ul. 9 300 400 500 500 500 500 550 550 kultura a sport ORM
příprava k realizaci invest. a energetických projektů 350 350 350 350 350 350 350 350 MH - ostatní ORM
rekonstrukce bytu č.p. 250 nám. 1. máje 200 200 200 200 200 200 200 200 MH - domovní správa MBD
čerpadlo SDH 63 63 63 63 63 63 63 63 hasiči MST
nákup pozemků 300 - 100 100 100 100 350 350 MH - ostatní ORM
veřejné sportoviště 250 - 250 250 250 250 250 - kultura a sport ORM
kanalizace Mostní ul. z dotace 2 907, z vl. zdrojů 813 3 720 - 75 75 75 75 75 75 MH - ostatní ORM
vodovod a úprava komunikace Mostní ul. 1 500 - - - - - - - MH - ostatní ORM
podchod Střelecký vrch 525 - 525 525 525 525 525 525 MH - ostatní ORM
chodníky Liberecká 1 900 - - - - - - - MH - ostatní ORM
příprava PD - půdní vestavby ZŠ nám. 1. máje 350 - 50 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 školství ORM
příprava PD - rekonstrukce komunikace před nádražím ČD 200 - - - - - - - MH - ostatní ORM
rekonstrukce mostu - Luční 950 - - - - - - - MH - ostatní ORM
kanalizace Bílokostelecká 66 60 - - - - - - - MH - domovní správa MBD
rozvody - Turpišova č.p. 243,244 370 - - - - - - - MH - domovní správa MBD
kanalizace - Turpišova č.p. 241,242,243,244 230 - - - - - - - MH - domovní správa MBD
rekonstrukce stropů v tělocvičnách ZŠ 80 - - - - - - - školství ORM
měřič rychlosti 564 - - - - - - - městská policie MP
úpravy propustku komunikací - Vítkov 100 - - - - - - - MH - ostatní ORM
řešení stavu nevyužívaných objektů - - - - - - 200 200 MH - ostatní ORM
kašna - - - - 28 28 28 28 MH - ostatní ORM
plán odpadového hospodářství - - - - - - - 90 MH - ostattní ORM
brána u nové ŠJ - - - - - - - 131 MH - ostatní ORM
automobil SDH 1 620 1 620 1 620 1 620 1 620 1 620 1 620 1 620 fond rezerv MST
zabezpečení dodávky TUV Střelecký vrch 630 630 630 630 630 630 630 - fond kotelen TAJ
CELKEM B 31 992 7 093 8 668 10 118 10 186 10 186 10 556 8 917    
2005 INVESTICE CELKEM (A + B) 48 966 24 817 26 392 28 642 28 710 28 710 29 080 25 958