Vyjádření ředitelky školy k zahájení školního roku 2003/2004

Vzhledem k tomu, že část zaměstnanců naší školy vstupuje 1.9. 2003 do jednodenní stávky, bude provoz tento den následující:

- pro žáky, kteří chodí do budovy na náměstí 1. máje a do budovy v Revoluční ulici začíná vyučování v pondělí 1.září v 8.00 hodin

- uvítání žáků 1.C z budovy ve  Školní ulici proběhne v  pondělí 1. září 2003 v 8.00 hodin v obřadní síni MěÚ Chrastava ( II.patro - městská knihovna ) za účasti starosty města Ing. Michaela Canova

- pro žáky 2.C až 9.D bude budova ve Školní ulici uzavřena – těmto žákům začíná vyučování v úterý 2. září 2003 v 7.45 hodin ( I. stupeň 4.vyučovací hodiny, II. stupeň 5. vyučovacích hodin )

Provoz školní družiny a školní jídelny je 1.9.2003 nepřerušen.

Ředitelství základní školy se omlouvá rodičům za to, že není schopno zajistit provoz školy 1.9.2003 na všech budovách a v plném rozsahu.

Mgr. Alena Páchymová
ředitelka školy