Dopis starosty města chrastavským pedagogům k zahájení školního roku 2003/2004

Vážená paní ředitelko, vážené paní učitelky, vážení páni učitelé, vážení provozní zaměstnanci, 

dovolte mi, abych Vás všechny upřímně pozdravil a popřál hodně sil do nového školního roku 2003/2004. 

Zároveň mi dovolte vyslovit přání, aby se Vám dařilo v následujícím školním roce plnit Vaše náročné pedagogické i nepedagogické úkoly co nejlépe. Přeji Vám, aby naše škola, v níž řada z Vás učí řadu let, jiní zase do ní čerstvě nastoupili, sklízela i úspěchy regionálního významu. Neméně však přeji každému z Vás jednotlivě, aby uspěl i při řešení těch nejmenších, sotva postřehnutelných a zdánlivě banálních pedagogických problémů. 

Samozřejmě si taktéž přeji co nejlepší spolupráci školy se zřizovatelem, potřebujeme se myslím oboustranně a já věřím, že i případné problémy budou řešeny k oboustranné spokojenosti. 

Vážení, jsem si vědom probíhajících diskusí v učitelské veřejnosti ohledně mzdových podmínek, včetně diskutované stávky 1. září 2003 a případných dalších v říjnu či dále. 

Budu upřímný, pro město jako zřizovatele je krajně nepříjemné a nevítané, pokud brány školy zůstanou byť i na jediný den zavřené. Budu velmi rád, pokud k přerušení výuky nedojde. Na druhé straně respektuji, že právo stávkovat je právo dané zákonem našeho státu a nijak je nehodlám zpochybňovat. To ve svém důsledku znamená, že se případné rozhodnutí stávkovat nijak neprojeví do vztahu s ředitelem školy, nebo-li nebude mít vliv na hodnocení ředitele ze strany zřizovatele. 

Vážení pedagogičtí i provozní zaměstnanci, přeji Vám v nadcházejícím období ještě jednou vše dobré. 

S pozdravem 
Ing. Michael C a n o v
starosta