Povodně 2002
   
Oblastní spolek Českého červeného kříže v Liberci ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Liberec vyhlásil veřejnou humanitární sbírku pro pomoc lidem v oblastech ČR postižených povodněmi. Materiální pomoc v podobě dezinfekčních a čistících prostředků, baterií a baterek, pracovních a gumových rukavic, nářadí, jako jsou košťata, lopaty, kolečka a balené vody vybírá od jednotlivců Oblastní charita Chrastava, Školní 124, a to denně v době od 7.00 do 20.00 hodin. Kontaktní osoba: Matouš Kirschner, tel. 0606/221324.
   
 

   
Aktuální informace o povodních v ČR najdete na webu Krizového řízení ČR. Dopravní informace o uzavírkách a neprůjezdnosti silnic najdete na serveru ÚAMK.
  Další portál, který mapuje informace o záplavách naleznete zde: http://zaplavy.obce.cz
   
Informace o stavu vodních toků na území města Chrastavy:
 
Ke dni 16.8.2002 byl odvolán 1. stupeň povodňové aktivity:
Lužická Nisa 75 cm
Jeřice 20 cm
  Výška hladiny vodních toků kulminovala 13.8. v 24.00, kdy bylo na Lužické Nise naměřeno 225cm a na Jeřici 160 cm. Od této hodiny hladiny klesaly a 16.8. byl odvolán i 1. stupeň povodňové aktivity. Tento stav trvá stále.
  Jeřice 14.8.2002 v 8,00 v ChrastavěJeřice 14.8.2002 v 8,00 v Chrastavě
  Na fotografiích je zachycen stav řeky Jeřice 14.8. v 8 hodin ráno
 

Lužická Nisa u vodní elektrárny v Chrastavě - Andělské Hoře

13.8.2002 09.00hod...................... 65cm
14.00hod.....................100cm I.stupeň povodňové aktivity (PA)
16.00hod.....................110cm
18.00hod.....................125cm II.stupeň PA
20.00hod.....................155cm
20.30hod.....................170cm III.stupeň PA
21.00hod.....................190cm odhad, zatopen vodočet
22.00hod.....................210cm
23.00hod.....................220cm
24.00hod.....................225cm
14.8.2002 02.00hod.....................225cm
04.00hod.....................200cm
06.00hod.....................180cm
08.00hod.....................160cm
10.00hod.....................140cm, odvolán III.stupeň
12.00hod.....................130cm
14.00hod.....................120cm, odvolán II.stupeň
16.00hod.....................110cm
22.00hod.....................105cm
15.8.2002 09.00hod.....................120cm
15.00hod.....................100cm
16.8.2002 09.00hod...................... 80cm, odvolán I.stupeň
15.00hod...................... 75cm

Jeřice u autobusového nádraží v Chrastavě

13.8.2002 09.00hod..................... 20cm
14.00hod..................... 50cm
16.00hod..................... 70cm
18.00hod..................... 80cm I.stupeň PA
20.00hod.....................100cm II.stupeň PA
20.30hod.....................110cm
21.00hod.....................120cm
21.30hod.....................135cm III.stupeň PA
22.00hod.....................150cm
23.00hod.....................150cm
24.00hod.....................160cm
14.8.2002 02.00hod.....................150cm
04.00hod.....................140cm
06.00hod.....................115cm, odvolán III.stupeň
08.00hod.....................100cm
10.00hod...................... 90cm, odvolán II.stupeň
12.00hod...................... 90cm
14.00hod...................... 85cm
16.00hod...................... 80cm
15.8.2002 09.00hod...................... 30cm, odvolán I.stupeň
16.8.2002 09.00hod...................... 20cm
15.00hod...................... 20cm
 
1. stupeň povodňové aktivity stav bdělosti při nebezpečí povodně dle předpovědní služby ČMHÚ, souvislém zvětšování průtoku v korytě při déle trvajících deštích
2. stupeň povodňové aktivity stav pohotovosti dochází k naplnění koryta a k lokálnímu vybřežení mimo zastavěné části obce, nedochází k větším škodám mimo koryto toku
3. stupeň povodňové aktivity stav ohrožení dochází k většímu vylévání vody z koryta, ke škodám mimo koryto, začínají být bezprostředně ohroženy životy osob a vznikají škody na majetku

 

Home page | Napište nám
© Městský úřad Chrastava