Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR,
pobočka Liberec

se obrátila na občany města Chrastava s prosbou o jakýkoliv finanční příspěvek na provoz zvukové knihovny, která sídlí v Krajské vědecké knihovně.

Hlavním cílem této organizace je:
- poskytování sociálně-právního poradenství
- zajišování zájmové činnosti pro nevidomé občany
- celoroční klubová setkání
- půjčování zvukových knih
- pořádání tématických zájezdů
- rekondiční a rehabilitační pobyty

Číslo účtu organizace je: 174-90200-574/0600 u GE Capital Bank