Budově školy na náměstí svitla reálná šance na rekonstrukci

Budova ZŠ na náměstí

Rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dne 16. listopadu 2005 usnesením doporučil Poslanecké sněmovně pod tiskem 1128/2 přijmout pozměňovací návrh státního rozpočtu pro rok 2006. Tato změna pod položkou 29/56 zahrnuje dotaci pro rekonstrukci hlavní budovy ZŠ nám. 1. máje ve výši 15 mil. Kč (na internetu lze nalézt ve formátu excel na http://www.psp.cz/cgi-bin/win/uv/rv?686 v kolonce přehled změn, položka 29/56).

O tom, zda skutečně tento pozměňovací návrh rozpočtu pro rok 2006 včetně dotace pro rekonstrukci budovy školy na nám. 1. máje ve výši 15 mil. Kč bude Poslaneckou sněmovnou schválen, budeme informovat průběžně na našich internetových stránkách a v lednovém vydání Chrastavských listů.

V kladném případě o tom. jaké kroky bude muset město zajistit, aby skutečně byla tato dotace Ministerstvem financí uvolněna (podmínky jsou obecně velmi přísné a řadě obcí se každoročně nepodaří dotaci uvolnit či uvolnit včas) a co by to v tomto případě znamenalo pro organizaci vyučování po dobu rekonstrukce, budeme spolu s vedením školy informovat veřejnost na lednovém Večeru se starostou.

Každopádně již v tuto chvíli si dovolujeme poděkovat především předsedovi rozpočtového výboru Mgr. Ing. Michalu Krausovi, Ph.D., MBA a též členovi rozpočtového výboru Ing. Liboru Ježkovi, kteří osobně tuto dotaci do pozměňovacího návrhu státního rozpočtu navrhli a prosadili.

Ing. Michael Canov starosta
Miloslav Pilař místostarosta
V Chrastavě 24. 11. 2005


Dotace schválena

Poslanecká sněmovna PČR dne 2.12.2005 schválila rozpočet na rok 2006 včetně dotace ve výši 15 milionů na rekonstrukci budovy ZŠ Chrastava na náměstí 1. máje to znamená tak, jak jí návrh předložil rozpočtový výbor.

Ing. Michael Canov starosta
Miloslav Pilař místostarosta
V Chrastavě 6. 12. 2005