Větrné elektrárny

UhelnáUhelná - zde možná budou stát větrné elektrárny

Výsledkem několikaměsíčního jednání mezi naším městem, které zastupuje i občany Vítkova, a společností EEH o větrném parku v oblasti Václavice – Uhelná je návrh Smlouvy o spolupráci. Předmětem smlouvy je program Fond pro Vítkov. Tento program umožní další rozvoj Vítkova, ekologickou výstavbu, rozvoj bydlení a zlepšení celkové úrovně života v obci... Více...

Občané Vítkova vyjádřili své stanovisko k uvažované výstavbě větrných elektráren ve Václavicích v Uhelné v níže uvedené anketě.

Z výsledků provedené ankety je zřejmé, že většina občanů se vyjádřila pro uzavření předložené smlouvy. Objektivnost výsledků ankety byla prověřena vedoucí KS paní Ivanou Loučkovou  a panem Pavlem Pěchem, členem RM a OsV Vítkov. Materiály z výsledku ankety jsou uloženy v originále u vedoucí KS paní Loučkové, kde je možné se s nimi seznámit. Z tohoto důvodu bude předložen dne 3. 4. 2006 zastupitelstvu města návrh na uzavření uvedené smlouvy.