Městský úřad Chrastava,
odbor rozvoje, dotací a správy majetku ve spolupráci s .A.S.A. Liberec
zajišťuje v sobotu 9. září 2006
I. ETAPU
BEZPLATNÉHO SVOZU
VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU

Rozmístění kontejnerů:

1. Andělohorská u panelových domů
2. Nádražní
parkoviště BREMI (Mykana)
3. Frýdlantská
naproti čp. 100
4. Frýdlantská
u Führichova domu
5. Turpišova
parkoviště TJ Spartak
6. Liberecká
před TSS, a. s.
7. Andělská Hora
náves
8. Vysoká
začátek osady
Kontejnery budou postupně přistavovány v pátek 8. září a odváženy v pondělí 11. září 2006.

a

II. ETAPU
BEZPLATNÉHO SVOZU
VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU
v sobotu 16. září 2006

Rozmístění kontejnerů:

1. Horní Vítkov škola
2. Dolní Vítkov
bytovky
3. Střelecký vrch
parkoviště u M-klubu
4. Střelecký vrch
starý – u čp. 610
5. Textilanská
mezi domky
6. Bílokostelecká
u DPS
7. Víska
uprostřed osady
8. Vítkovská
křižovatka s Pobřežní
Kontejnery budou postupně přistavovány v pátek 15. září a odváženy v pondělí 18. září 2006.