Chrastavu navštívil druhý nejvyšší ústavní představitel České republiky

MUDr. Přemysl SobotkaMUDr. Přemysl Sobotka

V pondělí 24. dubna 2006 Chrastavu navštívil předseda Senátu Parlamentu České republiky pan MUDr. Přemysl Sobotka a naše redakce mu položila několik otázek:

redakce: Pane předsedo, v rámci návštěvy našeho města máte také v plánu podívat se do Výchovného ústavu. Jak je Váš názor na kriminalitu mládeže v naší republice ?

p. předseda: To je obrovský problém, protože v daném okamžiku agresivita dětí se výrazně zvyšuje. Můžeme uvažovat o vlivu rodiny, televize a filmu, kde zmlátit někoho je normální, protože on opět vstává. V daném okamžiku je potřeba zapojit daleko více ty prvky, které vychovávají, tzn. školu, rodinu, ale i obec, která v tom musí sehrát svoji roli. V rámci těch mimoškolních aktivit. A potom jsou bohužel už ty následky, kdy někdo spáchá nějaký trestný čin nebo je nepřizpůsobivý a musí do těchto ústavů. Tam by to nemělo směřovat k tomu, že to bude čistý kriminál, ale že to bude opravdu výchovná záležitost. A co já vím, tak tady v Chrastavě to je velmi kvalitní záležitost a já dokonce s panem ředitelem spolupracuji a vím o tom problému, a dá se říci, že to je úkol pro nás všechny. Každé dítě dospívající, které se vytáhne z toho problému, že je kriminálník, je do budoucna jenom dobrý vklad.

redakce: Také se zajímáte o sport. V poslední době se hodně mluví o financování sportovních oddílů. Je pravdou, že sportovní oddíly typu naší TJ Spartak neustále zápasí s financemi a přitom naši vrcholoví sportovci (jako například fotbalisté) mají až nehorázně vysoké příjmy. Jaké je Vaše stanovisko k tomuto problému ?

p. předseda: Já si myslím, že pokud jsou peníze ve vrcholovém sportu, tak tomu samozřejmě odpovídají peníze, že mě někdy připadají nepřiměřené, ale majitelé na to mají, tak je tam dávají, ale to je ta špička ledovce, která je vidět, ale aby vůbec vznikl vrcholový sportovec, tak musí být to podhoubí a musí se vidět, že dvě mužstva žáčků v Chrastavě můžou vyprodukovat jednoho reprezentanta čili je potřeba uvažovat o tom, jakým způsobem je možné zajistit financování tohoto mládežnického dětského sportu. Já v tom vidím ještě druhou dimenzi, každé dítě, které si hraje, tak nezlobí a následně je menší šance, že propadne tomu nejhoršímu, co dneska je a to je droga. Takže hledejme cesty a tady je úloha v podstatě toho celostátního orgánu, což je ČSTV, aby se pokusil dostat peníze směrem i do těchto mládežnických družstev. Druhá věc je, že je třeba zmotivovat v podstatě sponzory, aby do toho dávali peníze.

redakce: Vzhledem k Vaší profesi lékaře máte k této problematice velice blízko. Co říkáte dnešní situaci, která se odehrává v našem zdravotnictví?

p. předseda: Všichni ministři zdravotnictví po roce 1989 se sice o něco snažili, ale výsledek je bohužel čím dál tím více horší. Zdravotnictví v současnosti je velmi destabilizované a je to bohužel vina ministrů a vina vlády . Do už skoro zaběhlého systému najednou vstoupila řada nových, ať už zákonných a nebo vyhláškových věcí. Já se v této chvíli obávám, že nejvíce na současný stav - tady mluvím o financování, doplatí pacient. Snažíme se tento stav změnit. Tady pro Chrastavu je to rozhraní, buď frýdlantská nemocnice nebo liberecká nemocnice. Když svého času se objevilo na seznamu, že Frýdlant má zmizet, tak jsme velmi bojovali proti tomu. Podařilo se to tam zařadit, ale ve formě, která je v daném okamžiku zase prapodivná. Je to dáno zákonem o tak zvaných neziskových nemocnicích. Špatný systém špatně nastavený a je potřeba velmi uvažovat o tom, aby neutrpěl pacient. Musí se udělat skutečná reforma zdravotnictví a čeká to nejen Českou republiku, ale čeká to i celou Evropu, protože ta technika a v podstatě ten objem peněz, který se musí dát do zdravotnictví, tak tomu ta příjmová část neodpovídá, musí se najít vyvážený stav. V žádném případě heslo, že zdravotnictví bylo a je bezplatné, tak toto heslo je falešné. Vždycky jsme platili všichni určité zdravotní pojištění, a to je vlastně daň, kterou platíme a je v tom ten prvek solidarity, ale na druhou stranu musíme každého pacienta seznámit s tím, co mu vlastně může zdravotnictví poskytnout a na co eventuelně by si mohl připlatit nebo měl připlatit. Bude to na jeho rozhodnutí, jaký servis bude chtít.

redakce: Pane předsedo, Chrastavu znáte již léta, zaregistroval jste nějaké změny a jak vidíte současné vedení ?

p. předseda: Já se přiznám, že jako liberečák jsem do Chrastavy jezdil hrát volejbal a přiznám se, že jsme vždycky Chrastavu porazili. Takže to je takové mé plus, ale vždycky to bylo za minulého režimu takové šedivé, omlouvám se všech chrastavákům, divné město, ale tak jak sem teď jezdím intenzivněji těch v podstatě posledních patnáct let, město se začíná zvedat, město rozkvétá a já si myslím, že to je zásluha v podstatě zastupitelů, vedení radnice, že zachází s tím majetkem a s tou svěřenou „mocí“ dobře. Přeji vám, aby ve volbách tady skutečně zvítězil rozum a nezvítězily populistické řeči. To, co se teď odehrává, je dobrý trend a Chrastava nikdy - pevně věřím, nebude Libercem 50, ale bude to vždycky Chrastava jako dominantní město v  této oblasti a ať všichni makají.

redakce: Blíží se léto a jistě se již těšíte, že si trochu odpočinete. Jaké máte plány? Prožíváte svoji dovolenou spíše aktivně s nějakým sportem nebo jen tak relaxujete ?

p. předseda: Já Vám odpovím. Já nevím, co je dovolená.A dokonce někdy ztrácím pojem o tom, jestli je víkend nebo není víkend. To je ale role, která mi patří a dělám ji dobrovolně a dokonce mnoho lidí tím udivuji, že i tu politiku dělám rád. Mám ale vždycky v zimě i létě vyhrazen týden, 10 dní, kdy jedu na hory a manželka, ta jezdí sama k moři, protože já jsem u moře jeden, dva dny a už mě to nebaví, takže do hor, nic víc a nic míň.

redakce: Pane předsedo, hodně štěstí ve Vašem počínání a děkuji za rozhovor.

Za redakci Chrastavských listů Zita Václavíková.


Související články:

Program návštěvy
Fotogalerie z návštěvy