Výuka v budově školy na náměstí poprvé od roku 1881 přerušena

Budova ZŠ na náměstí

V pátek dne 17. března 2006 v  8:00 hodin 57 minut bylo na Ministerstvu financí České republiky podepsáno ze strany Města Chrastava rozhodnutí o přidělení státní dotace ve výši 15 mil. Kč na rekonstrukci budovy na nám. 1. máje Základní školy v Chrastavě za osobní účasti ředitele školy. Tato rozhodnutí se přidělují ve vlnách vždy 10. dne v měsíci (počínaje březnem, neboť až na konci února se podepisuje nezbytná smlouva mezi Ministerstvem financí a Českou spořitelnou) po bezchybném a úplném splnění řady podmínek.

Rekonstrukce v hodnotě 39,7 mil. Kč tak může začít, ovšem za cenu toho, že poprvé od svého postavení a zahájení výuky v roce 1881 je dlouhodobě přerušena výuka v budově školy na nám. 1. máje.

Logicky se nabízí otázka: Na jak dlouho?

Na tuto otázku se zdá být jednoduchá odpověď, a sice do 30. 4. 2008, neboť tak je to ve schválených tzv. ISPROFINech, nicméně skutečná odpověď je složitější. Je tomu tak proto, že po odečtení již vynaložených nákladů ze strany města na projektovou dokumentaci ve výši 1,4 mil. Kč stále i po odečtení 15 mil. dotace zůstává na bedrech města náklad ve výši 23,3 mil. Kč. To sice město dokáže v nejhorším za cenu radikálního omezení všech dalších investic splatit, nicméně je to značně náročný a nepříjemný úkol.

A tak se v současnosti rýsují 3 varianty dokončení a zahájení výuky v rekonstruované budově:

  1. Varianta pesimistická – Městu se již nepodaří získat na zbývající část žádnou dotaci, ale bude mu alespoň umožněno své náklady rozložit do delšího časového období. V tom případě by výuka začala nejdéle od školního roku 2009-2010, tj. 1. září 2009.
  2. Varianta optimistická - Městu se podaří získat dotaci max. ve výši 15 mil. Kč ve státním rozpočtu na rok 2007. V tom případě bude bez problémů dodržen termín dokončení 30. 4. 2008. Škola samotná zahájí výuku v takovém případě zřejmě až od 1. září 2008, tj. od školního roku 2008-2009.
  3. Varianta ideální - Městu se podaří získat dotaci max. ve výši 15 mil. Kč, a to již letos na podzim na úkor jiných schválených dotací, u kterých investoři nebudou schopni splnit všechny podmínky Ministerstva financí a které tzv. propadnou. V tomto případě by byla rekonstrukce dokončena tak, že by škola zahájila výuku po rekonstrukci již od 1. září 2007, to je od školního roku 2007-2008.

O jakou variantu vedení města usiluje a bude usilovat je nabíledni. Držte nám palce.

Při této příležitosti si dovoluji poděkovat všem pracovníkům naší základní školy (ve všech budovách) za zajištění akce “kulový blesk” a všem rodičům a v neposlední řadě i všem žákyním a žákům za pochopení a podporu této akce.

Panu řediteli pak děkuji za to, že dokázal zorganizovat výuku po dobu rekonstrukce tak, že se nebude směnovat a že samotná pedagogická činnost nebude po dobu rekonstrukce v žádných podstatných rysech ohrožena či snížena její kvalita.

V Chrastavě dne 20. 3. 2006
Ing. Michael C a n o v - starosta


Fotogalerie z předávání staveniště za účasti vedení školy, zástupců investora - Města Chrastavy a zástupců zhotovitele - firmy Syner