Poškození majetku města

 Dne 21. 6. 2006 podal starosta města trestní oznámení na pana Romana Pokorného, který jako nájemce bez jakéhokoliv povolení či souhlasu města zboural zeď u Stavebnin v Liberecké ulici. Smlouva o pronájmu mu proto také bude neprodleně vypovězena.

V Chrastavě dne 21. 6. 2006
Ing. Michael Canov, starosta


Pan Roman Pokorný po podání trestního oznámení neprodleně tj. v sobotu 24.6.2006 zeď na své náklady opětovně postavil a proto starosta města v úterý 27.6.2006 oznámil na polici stažení trestního podání. Již před tím v pondělí 26.6.2006 rada města konstatovala výpověď nájemní smlouvy s výpovědní lhůtou 3 měsíce a vyhlásila předběžně nájem vypovězených prostor. Smlouva  s případným novým zájemcem může být tak uzavřena od 1.10.2006.