1. ples města Chrastavy

1. ples města ChrastavyVážení spoluobčané,

považuji za velikou čest, že Vás mohu pozvat na 1. ples města Chrastavy, který se bude konat v pátek dne 10. března 2006 od 20:00 hodin v prostorách nové školní jídelny.

Jsem rád, že po mnoha letech, kdy v Chrastavě nebylo možné konat z důvodu chybějících prostor žádný ples, se tato situace zásluhou vyhovujících prostor a též výborné akustiky nové školní jídelny zásadně mění. Zároveň vítám, že tak nová školní jídelna může sloužit mimo svého primárního účelu i k občasným kulturním akcím, jako je např. ples (po půlročním úsilí se nám podařilo 16. ledna 2006 získat kladné stanovisko poskytovatele dotace Ministerstva financí České republiky). Věřím, že všichni účastníci plesu zároveň pochopí, že kouření bude umožněno pouze mimo prostory jídelny.

Samotnou přípravou plesu je pověřen tým pod vedením vedoucí Společenského klubu paní Zity Václavíkové, ve kterém jsou dále pracovníci města paní Ivana Loučková, paní Karin Cinibulková, pan Josef Bartoš a samozřejmě i ředitelka školní jídelny paní Miloslava Šírová.

Předprodej vstupenek od 1. 2. 2006 zajišťuje v infocentru (v budově muzea, vstup z náměstí) PhDr. František Vydra a pan Zdeněk Šulc, cena vstupenky je 150,-- Kč.

V Chrastavě dne 18. 1. 2006
Ing. Michael Canov - starosta


Prohlédněte si fotogalerii z plesu...