Informace ORM ke stavu sportovišť a podchodu Střelecký vrch

Informace ORM ke stavu sportovišť a podchodu Střelecký vrch

Fotogalerie...

V roce 2005 odbor ORM kromě velkých investičních akcí realizoval i akce menšího rozsahu, a to výstavbu podchodu pro pěší komunikaci na Střeleckém vrchu a úpravu veřejných sportovišť ve městě.
Podchod Střelecký vrch

Podchod na Střeleckém vrchu byl dokončen ke konci měsíce listopadu a stál kolem půl milionu korun. Po předání stavby a její kolaudaci bude plně k dispozici všem pěším i cyklistům. Podle situace a finančních prostředků v dalším roce plánujeme dodělat na podchodu zábrany proti vjezdu automobilů a také pouliční osvětlení.
Sportoviště

Sportoviště jsou v každém městě velikým problémem, protože jejich výstavba a údržba stojí mnoho peněz. V rámci možností se město snažilo a dále snažit bude, aby se veřejná sportoviště v Chrastavě rozvíjela. Snažili jsme se o co nejlepší využití schválených prostředků a snažili se získat i finanční podporu z dotačních programů. To se nám podařilo u Mikroregionu Hrádecko – Chrastavsko a získali jsme kolem padesáti tisíc korun navíc.
Město Chrastava v tomto roce doplnilo oplocení hřišť na Střeleckém vrchu a na Andělohorské. Dále zakoupilo ocelové síťky určené na stoly stolního tenisu, jež jsou instalovány po městě, u školy nechalo opravit desku stolu a v ulici Andělohorské nainstalovalo nový stůl. Síťky na stoly budou instalovány na jaře, aby se přes zimu zbytečně neničily. Nakonec jste si jistě všimli, že v některých místech města vyrostly i basketbalové koše, které jsou vybaveny síťkou a jsou vždy umístěny u asfaltového povrchu, aby se na nich dal hrát basketbal jako ve Vítkově, kde mají koše dva, nebo streetball, kdy se hraje pouze na jeden koš. Samotné koše jsou umístěny v ulici Andělohorské a na Střeleckém vrchu, kde město starý rozbitý koš nahradilo novým a místo travnatého povrchu vybudovalo asfaltový.
Město také díky získané 50 tisícové dotaci mohlo podpořit TJ Spartak Chrastava, a to tak, že částkou 10 tisíc korun přispělo na údržbu veřejně přístupného dětského a sportovního hřiště u sportovní haly a částkou 40 tisíc korun podpořilo i kuželkáře a přispělo jim na zvedací zařízení kuželek, které mohou výhodně odkoupit ze zrušené kuželkárny. Kuželkáři tak získají kvalitnější zařízení a chtějí přilákat k jejich sportu širokou veřejnost.


Vedoucí ORM MěÚ Jiří Timulák