Přímé ranní spojení o víkendu do Bedřichova a nová zastávka ve Vítkově

V nadpisu jsou obsaženy úspěchy, které jsme dosáhli při každoročním vyjednávání ohledně nových jízdních řádů linkové autobusové dopravy. V tom novém platném od 11. 12. 2005 jsme dosáhli toho, že v sobotu, v neděli a ve svátek bude povoleno přímé odbavení do Bedřichova na ranní lince 540 140 spoj 4 Hrádek nad Nisou - Liberec (s příjezdem do Liberce v 7:40) a následné lince do Bedřichova s odjezdem z Liberce v 8:00 hod. (na autobusu bude uvedeno, že spoj pokračuje dále do Bedřichova buď na světelné tabuli nebo na cedulkách). Výše uvedené tedy znamená, že pro lyžaře odpadá nepříjemné vystupování v Liberci, a ještě nepříjemnější zařazení se do fronty před příjezdem totožného autobusu, z kterého dotyční právě vystoupili.

Především zásluhou pana místostarosty budou autobusy nově využívat autobusové zastávky Chrastava-Vítkovská.

S některými návrhy jsme bohužel neuspěli. Především mě mrzí neúspěch návrhu, který jsme podali společně s Hrádkem nad Nisou a sice zřízení nové autobusové linky Hrádek nad Nisou – Chrastava – Praha.

Upozorňujeme všechny uživatele autobusové dopravy, aby své návrhy na změny v jízdních řádech projednali či přímo zasílali vedoucí kanceláře starosty paní Ivaně Loučkové mailto:louckova@chrastava.cz , tel. 482363816. Všechny podněty na období prosinec 2006 až prosinec 2007 prosím předkládejte nejdéle do konce srpna 2006, neboť již v září 2006 proběhne vyjednávání na krajském úřadu na další období.

Samozřejmě lze též podávat připomínky k jízdním řádů autobusové i vlakové dopravy přímo na krajský úřad na mail eva.sulcova@kraj-lbc.cz .

Ing. Michael Canov starosta
V Chrastavě dne 23. 11. 2005