Škola, do které je žákům vstup zakázán

Rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy máme v Chrastavě od nového školního roku 2005/2006 pobočku hudebních oddělení ZUŠ Liberec s povoleným počtem žáků nula.
Co tomuto rozhodnutí ministerstva předcházelo? Minimálně dvouleté úsilí představitelů města o zřízení takovéto pobočky, přirozeně s možností, aby ji děti mohly skutečně navštěvovat. Vzhledem k tomu, že se jednalo z právního hlediska o rozšíření liberecké školy, byli jsme od počátku závislí na krocích představitelů města Liberce. Nutno říci, že jsme se setkali s mimořádnou vstřícností jak ze strany volených orgánů v čele s panem primátorem, tak ze strany úředníků odboru školství, nemluvě o řediteli ZUŠ. V termínu se všemi náležitostmi (navíc s doporučením starostů všech obcí Mikroregionu Hrádecko-Chrastavsko a s historií hudebního vzdělávání v Chrastavě) byla podána Statutárním městem Libercem žádost na zřízení pobočky ZUŠ Liberec v Chrastavě (hudební oddělení) a logicky také žádost o navýšení celkové kapacity ZUŠ Liberec, která byla určena pro chrastavskou pobočku (50 dětí).
Rozhodnutí bylo následující (citace): “Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy požadavek města posoudilo a rozhodlo vyhovět pouze žádosti o zařazení odloučeného pracoviště do sítě škol. Navýšení kapacity odmítlo s odůvodněním, že není v souladu s možnostmi a potřebami rozvoje sítě.
Proti výše uvedenému rozhodnutí podalo Statutární město Liberec rozklad (tj. odvolání), který byl zamítnut a původní rozhodnutí potvrzeno.
Vzhledem k tomu, že pochopitelně neobětuje ZUŠ Liberec kapacity ve své hlavní budově (obrovský počet zájemců to vylučuje) na úkor chrastavské pobočky, je důsledek rozhodnutí ministerstva školství takový, jaký je v nadpisu. Pobočka v Chrastavě vznikla, nesmí ji však žádné dítě navštěvovat.
Nevzdáváme se a chceme vstoupit co nejdříve do nových jednání s představiteli Liberce s jediným cílem: získat povolení navýšení celkové kapacity ZUŠ Liberec ze strany ministerstva školství od školního roku 2006/2007 o 50 dětí, tj. o počet, který by mohl navštěvovat naši pobočku.
Pro úplnost dodávám, že se problémy okolo vzniku pobočky ZUŠ nijak nedotýkají existující hudební školy při Společenském klubu, která zásluhou velkého úsilí pedagogů a jejich žáků má dlouhodobě vynikající výsledky, přestože není zařazena do sítě škol.

Ing. Michael Canov – starosta města