Slavnostní předávání vysvědčení žákům 9. tříd

Slavnostní předávání vysvědčení žákům 9. třídSlavnostní předávání vysvědčení žákům 9. třídSlavnostní předávání vysvědčení žákům 9. tříd

Dne 30. června proběhlo od 8 hodin v obřadní síni MěÚ slavnostní předávání vysvědčení žákům tří 9. tříd a třídy 4.S naší základní školy. Vysvědčení předávali třídní učitelé spolu se zástupci vedení školy ze všech budov.

Význam tohoto slavnostního aktu podtrhl svou přítomností starosta města, který krátce žáky pozdravil a popřál jim, coby občanům města a jeho budoucím nadějím, vše nejlepší do dalšího studia a mnoho zdraví a štěstí do života vůbec.

Závěrečné slovo pak přednesl ředitel ZŠ, který vyjádřil přesvědčení, že odchodem žáků ze ZŠ vlastně nic nekončí, ale teprve začíná … Poděkování všem učitelům, vedení školy i městu také krátce za každou třídu vyjádřila vždy jedna z žákyň, což bylo příjemné, milé a dojemné. Krátce před desátou hodinou pak slavnostní předávání vysvědčení skončilo a žáci a učitelé se rozešli na zasloužené prázdniny, během kterých dozajista nabydou tolik potřebných sil do další práce.

Z celého průběhu akce byl pořízen videozáznam, který bude v podobě DVD a VHS kazety uložen v archivu školy.

Mgr. Hana Marušková
učitelka ZŠ