MĚSTO CHRASTAVA
náměstí 1. máje 1, 463 31 Chrastava
telefon: 482 363 811 fax: 485 14 3 195

Chrastava  19. března 2012

Večer se starostou

 

 

Vážení spoluobčané,

 

dovoluji si Vás pozvat na devadesátý pátý „Večer se starostou“ na téma „Veřejně prospěšné práce a veřejná služba“ v našem městě, jaká je spokojenost s jejich činností a vše, co se dané problematiky týče.

Odborným garantem večera je referent ORM MěÚ pan Petr Bezvoda a koordinátorka paní Dana Hrubešová.

Setkání se koná ve středu 11. dubna 2012 od 17:00 hodin v malé zasedací místnosti na radnici.

 

 

Těším se na Vaši účast.

 

 

Ing. Michael Canov - starosta