MĚSTO CHRASTAVA
náměstí 1. máje 1, 463 31 Chrastava
telefon: 482 363 811 fax: 485 14 3 195

Chrastava  20. ledna 2012

Večer se starostou

Vážení spoluobčané,

dovoluji si Vás pozvat na devadesátý třetí „Večer se starostou“ na téma

 

"Vítkovský potok – oprava pobřežní zdi"

 

Odborným garantem večera je tajemník MěÚ Ing. Miroslav Chvála.

Pozvání přijal Ing. Jakub Hušek z Povodí Labe a večera se zúčastní též zástupce projektanta firmy Valbek. Setkání se koná v pondělí dne 13. února 2012 od 17:00 hodin v Myslivně ve Vítkově.

Těším se na Vaši účast.

 

 

Ing. Michael Canov - starosta