MĚSTO CHRASTAVA
náměstí 1. máje 1, 463 31 Chrastava
telefon: 482 363 811 fax: 485 14 3 195

Chrastava  22. 9. 2010

 

Povodňový večer se starostou

 

 

Vážení spoluobčané,

dovoluji si Vás pozvat na povodňový večer se starostou. O tom, jak dále a jak bude město usilovat i nadále o nápravu povodňových škod.

Setkání se koná v pondělí dne 4. října 2010 od 17:00 hodin ve velké zasedací místnosti budovy radnice.

Odbornými garanty večera jsou tajemník MěÚ Ing. Miroslav Chvála, vedoucí ORM MěÚ Mgr. Jakub Dvořák a vedoucí HFO MěÚ paní Lenka Bulířová .

Těším se na Vaši účast.

Ing. Michael C a n o v - starosta