MĚSTO CHRASTAVA
náměstí 1. máje 1, 463 31 Chrastava
telefon: 482 363 811 fax: 485 14 3 195

Chrastava  21. 4. 2010

Večer se starostou

 

Vážení spoluobčané,

 dovoluji si Vás pozvat na sedmdesátý sedmý „Večer se starostou“ na téma náměstí 1. máje – plánovaná rekonstrukce kašny a jejího okolí a návrh řešení dlouhodobě neudržitelné situace ohledně parkování.

Setkání se koná ve středu dne 12. května 2010 od 17:00 hodin v malé zasedací místnosti budovy radnice.

Odbornými garanty večera jsou tajemník MěÚ pan Ing. Miroslav Chvála, vedoucí ORM MěÚ pan Mgr. Jakub Dvořák a zástupce velitele MP pan Marcel Másílko.

Těším se na Vaši účast.

Ing. Michael C a n o v - starosta