MĚSTO CHRASTAVA
náměstí 1. máje 1, 463 31 Chrastava
telefon: 482 363 811 fax: 485 14 3 195

Chrastava  15. 12. 2009

VED/932-3389/2009/mc/51.1

Večer se starostou

 

Vážení spoluobčané,

dovoluji si Vás pozvat na sedmdesátý třetí „Večer se starostou“ na téma Jak se žije seniorům v našem městě?

Setkání se koná ve středu dne 13. ledna 2010 od 14:00 hodin v klubu důchodců v DPS Bílokostelecká 66.

Odborným garantem je vedoucí OZO MěÚ Chrastava paní Hana Urbanová.

 

Těším se na Vaši účast.

Ing. Michael C a n o v - starosta