Večer se starostou

 

MĚSTO CHRASTAVA
náměstí 1. máje 1, 463 31 Chrastava
telefon: 482 363 811 fax: 485 14 3 195

Chrastava: 19. 10. 2009

Evid. č. 894/2009

 

 Vážení spoluobčané,

dovoluji si Vás pozvat na sedmdesátý prvý „Večer se starostou“ na téma IDOL (integrovaný dopravní systém Libereckého kraje) a vše, co je se zavedením tohoto systému spojené. Pozvání přijal vzácný host jednatel firmy Korid LK, s. r. o., Ing. Petr Prokeš, která má v gesci celý systém veřejné dopravy v Libereckém kraji. Pan jednatel je připraven zodpovědět veškeré dotazy přítomných na téma veřejné dopravy.

Setkání se koná v pondělí dne 9. listopadu 2009 od 17:00 hodin v malé zasedací místnosti budovy radnice.

Odborným garantem večera je vedoucí kanceláře starosty paní Ivana Loučková.

 

Těším se na Vaši účast.

Ing. Michael C a n o v - starosta