Večer se starostou

Vážení spoluobčané,

dovoluji si Vás pozvat na šedesátý třetí  „Večer se starostou“ pořádaný na téma: 

"Zimní údržba"

Odborným garantem večera  je referent ORM MěÚ pan Petr Bezvoda. Pozvání přijal ředitel Technických a stavebních služeb, a. s., Ing. Tomáš Paleček.

Setkání se koná v pondělí dne 12. ledna 2009 od 17:00 hodin v malé zasedací místnosti  budovy radnice.

Těším se na Vaši účast.

 Ing. Michael   C a n o v - starosta