Večer se starostou

Vážení spoluobčané,

dovoluji si Vás pozvat na šedesátý druhý „Večer se starostou“ pořádaný na téma: 

Dlouhodobý pohled na školství z hlediska investičních akcí (1995-2015) – co se již podařilo, co ne, co se právě realizuje, o co usilujeme, jaké máme šance a vyhlídky.

Odbornými garanty jsou pracovníci ORM MěÚ vedoucí Mgr. Jakub Dvořák a Ing. Lenka Míšková. Setkání, na které speciálně zvu všechny pedagogické a nepedagogické pracovníky ze všech školských zařízení zřízených městem Chrastavou (ZŠ Chrastava, MŠ Chrastava, ZŠ a MŠ Vítkov, ŠJ Chrastava, SK Chrastava), a též pány ředitele dalších školských zařízení působících na území města (VÚDDS Chrastava, pobočka ZUŠ Liberec), se koná v pondělí dne 8. prosince 2008 již od 14:00 hodin ve velké zasedací místnosti  budovy radnice.

Těším se na Vaši hojnou účast.

Ing. Michael   C a n o v - starosta