Večer se starostou

Vážení spoluobčané,
dovoluji si Vás pozvat na padesátýosmý Večer se starostou pořádaný na téma:

Daň z nemovitostí

Odborným garantem večera je vedoucí HFO MěÚ paní Lenka Bulířová.

Setkání se koná v pondělí dne 14. července 2008 od 17:00 hodin ve velké zasedací místnosti budovy radnice.

Těším se na Vaši účast.
Ing. Michael C a n o v
starosta


 Související články a dokumenty:

Stanovení místního koeficientu daně z nemovitostí 
:: Novelou zákona o dani nemovitostí bylo umožněno zavést prostřednictvím obecně závazné vyhlášky tzv. místní koeficient daně z nemovitostí, kterým se násobí dosavadní daň. Vzhledem k tomu, že daň z nemovitosti nebyla od schválení zákona z roku 1992 navyšována, členové zastupitelstva města byli vesměs názoru, že je třeba tento koeficient zavést. Na svém jednání dne 23.6.2008 se zastupitelstvo rozhodovalo mezi dvěma variantami...
Více v článku starosty města Stanovení místního koeficientu daně z nemovitostí...
 
Daňová kalkulačka
:: Daňová kalkulačka k vyhlášce č. 5/2008 - spočítejte si, co budete platit v roce 2009
 
Související dokumenty
:: Obecně závazná vyhláška města Chrastavy č. 5/2008 (formát pdf), kterou se stanovuje místní koeficient daně z nemovitostí a kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 8/2006, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů - scan originálu: strana 1, 2, 3.
:: Důvodová zpráva k návrhu vyhlášky č. 5/2008 ( formát pdf).
:: Zasedání Zastupitelstva města dne 23.6.2008 
Zápis (ve formátu pdf)
Usnesení (ve formátu pdf)
Vzor ke stažení
::

Formulář čestného prohlášení dle čl. 3, odst. 2 vyhlášky (formát pdf)
Formulář čestného prohlášení dle čl. 3, odst. 2 vyhlášky (formát  doc)

Fórum
:: Psát svoje připomínky a náměty k tématu  a vznášet dotazy na vedení města ve věci daně z nemovitostí můžete do chrastavského fóra v sekci Daň z nemovitostí