Vážení spoluobčané,
dovoluji si Vás pozvat na čtyřicátý osmý 

Večer se starostou

na téma

Co dál s areálem koupaliště

Pozvání přijal pan Vlastislav Funk, který se uchází o dlouhodobý pronájem areálu koupaliště za účelem vybudování kempu (při současném zrušení samotného koupaliště a jeho nahrazením brouzdalištěm a plochami pro sportovní vyžití) a při této příležitosti představí veřejnosti svůj projekt.

Odborným garantem večera je vedoucí ORM MěÚ pan Jiří Timulák.

Setkání se koná v pondělí dne 17. září 2007 od 17:00 hodin ve velké zasedací místnosti budovy radnice.

Těším se na Vaši účast.
Ing. Michael C a n o v
starosta